30. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2023 toimusid meie koolis rahvusvahelise projekti Erasmus+ “European Future – Skills” raames erinevad üritused.

Lasnamäe gümnaasiumi 8., 9. ja 10. klasside õpilased võõrustasid lapsi Hispaaniast (Escola L’Avet Roig), Saksamaalt (Staatliche Realschule Bobingen), Portugalist (Agrupamento de Escolas Cego do Maio), Lätist (Ventspils 3.pamatskola) и Kreekast (1st Gymnasium of Galatsi).

Õpilastel oli väga tegus ja sündmusterohke nädal: alates otseselt projekti teemaga seotud tundidest ja loengutest kuni sportliku meelelahutuse ja meeskonnamängudeni.

Meie aktiivne nädal algas kontserdiga, mille valmistasid ette meie muusika- ja tantsuõpetajad. Oleme tänulikud õpetajatele V. Taluma, A. Mironova, O. Nikolajeva, G. Tron ja I. Luik ning esinenud algklasside õpilastele: 1. b ja laulustuudio, Dajana Kiršner 1. b, 2. b ja laulustuudio, samuti ka põhikooliõpilastele: Maria Gorškova 4. e, bänd 6. a, 7. a ja 10. a kl; külalistele Lasnamäe Vene Gümnaasiumist – Lauluansambel Jo Le Mi (Natalia Vološina, Olga Morozova ja Maria Gorškova ning LG tantsukollektiividele – 1-2. klassi segarühm tantsudega “Laulumäng” ja “Vikerkaart otsimas”, ning ka kollektiivile Neiud tantsudega “Mina tahan tantsu lüüa” ja “Heinalised”.

Välismaalt tulnud õpilaste tutvumine Tallinnaga algas ekskursiooniga vanalinnas, mille viisid läbi 11. klassi õpilased Jana Fedjakova ja Maria Gornostajeva S. Pokkineni juhendamisel.

Esimese päeva lõpuürituseks oli vanalinna liuvälja külastamine.

Osalejad kohtusid erinevate ametite esindajatega, kes rääkisid karjäärivõimalustest oma valdkonnas, andsid kasulikke nõuandeid ja näpunäiteid, kust alustada tööotsinguid. Kutsutud külaliste hulgas olid IT-spetsialistid, lennujaama töötaja ja näitleja.

Lisaks viisid partnerriikide õpetajad läbi töötubasid, kus õpilased koostasid rahvusvahelisel LinkedIn platvormil endale CV, samuti mängiti läbi tööintervjuusid ja värbamisprotsessi. Väga meeldiv oli, et erinevatele ametikohtadele “palgatud” spetsialistide hulgas olid enamuses meie kooli õpilased.

Nädala keskel käisid lapsed Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuses, kus õppisid lõket tegema ja mängisid erinevaid meeskonnamänge, nautisid Eestimaa loodust ja talveilma, sõid maitsvat lõunasööki ja lasksid liugu lumistel nõlvadel.

Ka Lasnamäe Gümnaasiumi õpetajad viisid läbi erinevaid töötubasid: Vana Toomase kujuga magnetite meisterdamine, karvase suveniiri tegemine, tulevast eriala ja oskusi tutvustava kollaaži loomine, vanadest raamatutest märkmiku valmistamise ja programmeerimine. Ettevalmistuse ja läbiviimise eest täname A. Vazikkat, S. Sidorenkot, A. Arseninat ja A. Ongemakhi, R. Romanovskajat.

Erilist tähelepanu väärib kooli õppealajuhataja ja direktori läbiviidud töötuba – keemiakatse salapärase (välismaalastele) nimega MUNA (O. Joganson, A. Kante).

11. a õpilased Maksym Sauliak ja Jana Fedjakova viisid läbi huvitava eesti keele tunni, kus meie külalised said nii õppida kui ka harjutada tervitamist ja tutvumist eesti keeles, õppida lõbusaid eesti tantse (Kes aias, Kaks sammu sissepoole) ning said teada palju huvitavaid fakte Eesti kohta.

Meie viljaka nädala lõpetas pidulik lõunasöök: võõrustajapered valmistasid koos külalistega süüa, millest saime maitsva ja rikkaliku laua. Pärast söömist korraldasid õpilased lahkumispeo, kus tantsiti ja suheldi omavahel.

Projekti järgmine ja viimane kohtumine toimub Lätis 2023. aasta aprillis.

Summary meeting in Estonia (January 2023)

 


Fifth meeting at Lasnamäe Gümnaasium Projekt Erasmus+ “European Future – Skills”

С 30 января по 3 февраля 2023 года в нашей школе проходили мероприятия в рамках международного проекта Erasmus+ “European Future – Skills” (https://www.europeanfutureskills.eu/).

Ученики Ласнамяэской гимназии из 8, 9 и 10-х классов принимали у себя в гостях ребят из Испании (Escola L’Avet Roig), Германии (Staatliche Realschule Bobingen), Португалии (Agrupamento de Escolas Cego do Maio), Латвии (Ventspils 3.pamatskola) и Греции (1st Gymnasium of Galatsi).

У всех ребят была очень активная и насыщенная мероприятиями неделя: от напрямую, связанных с темой проекта уроков и лекций, до спортивных развлечений и командных игра на сплочение.

Началась наша активная неделя с концерта, подготовленного нашими учителями музыки и танцев. Выражаем благодарность учителям V. Taluma, A. Mironova, O. Nikolajeva, G. Tron и I. Luik и достойно выступившим учащимся начальных классов: 1b ja laulustuudio, Dajana Kiršner 1B, 2В ja laulustuudio, основной школы: Maria Gorškova 4E, bänd 6A, 7A ja 10A kl., гостям из Lasnamäe Vene Gümnaasium – Laulu ansambel Jo Le Mi (Natalia Vološina, Olga Morozova ja Maria Gorškova) и танцевальным коллективам ЛГ – 1-2. klassi segarühm с танцами “Laulumäng” и “Vikerkaart otsman”, а также коллективу Neiud “Mina tahan tantsu lüüa” и “Heinalised”.

Знакомство с Таллинном для иностранных ребят началось с экскурсии по старому городу, которую провели ученицы 11 класса Jana Fedjakova и Maria Gornostajeva под руководством S. Pokkinen.

Завершающим первый день мероприятием стал поход на каток в старом городе.

Ребята участники-проекта встретились с представителями различных профессий, которые рассказали о карьерных возможностях в своих областях, дали полезные советы и подсказки с чего начинать искать работу. Среди приглашенных гостей были IT-специалисты, работник аэропорта и актер.

Кроме того, учителя стран-партнеров провели свои мастер-классы по составлению CV на международной платформе LinkedIn и смоделировали интервью и процесс приема на работу. Очень приятно, что среди “нанятых” на различные должности специалистов, в большинстве, оказались ребята из нашей школы.

В середине недели ребята отправились в Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus, где учились разводить костер и играли в различные игры на сплочение коллектива, наслаждались эстонской природой и зимней погодой, вкусно обедали и катались на “ватрушках” со снежных склонов.

Учителя Ласнамяэской гимназии также провели свои мастер-классы по изготовлению магнитов с изображением Старого Томаса, изготовлению пушистого сувенира, составлению коллажа на тему будущей профессии и навыков, изготовлению дизайнерского блокнота из старых книг и программированию. Благодарим за подготовку и проведение A. Vazikka, S. Sidorenko, A. Arsenina и A. Ongemakh, R. Romanovskaja.

Отдельного внимания заслуживает мастер-класс, проведенный завучем и директором школы – химический эксперимент с таинственным (для иностранцев) названием MUNA (O. Joganson, A. Kante).

Ученики 11А Maksym Sauliak и Jana Fedjakova провели познавательный урок эстонского языка, где наши гости смогли не только выучить, но и попрактиковать приветствие и знакомство на эстонском языке, разучили веселые эстонские танцы (Kes aias, Kaks sammu sissepoole) и узнали много интересных фактов об Эстонии.

Завершением нашей продуктивной недели стал праздничный обед: принимающие семьи вместе с гостями приготовили угощения, из которых у нас получился вкусный и богатый стол. После угощений ребята организовали прощальную вечеринку, где танцевали и общались друг с другом.

Следующая и завершающая встреча проекта состоится в Латвии в апреле 2023 года.