1.septembril 1979. aastal avati Tallinna 12. Keskkool, kus avaaktusel helistas esimest koolikella esimese klassi õpilane Maia Blinder.
1981.aasta kevadel lõpetas kooli esimene lend.
1986.aastal avati koolis esimene spordiklass, kus treeneriteks olid V. J Grabovski ja
V. V. Sidorov.
26. aprillil 1996. aastal nimetati Tallinna 12. Keskkool Tallinna linnavalitsuse otsusega ümber Lasnamäe Gümnaasiumiks.
2002. aastal omistas Tallinna Haridusamet Lasnamäe Gümnaasiumile „Hea õppekeskkonnaga kooli” staatuse.
2003. aastal sai gümnaasium tegutsemisloa.
2003. aastal hakkas Lasnamäe Gümnaasiumis tegutsema S. D. Blühheri algatusel loodud I. Severjanini ühing ( Nüüdne I. Severjanini klubi, juhendaja T. S. Prihodko)
2007ndast aastast on Lasnamäe Gümnaasiumi rahvatantsijad osalenud noorte tantsu- ja laulupidudel . Samal aastal alustas S. N. Orgmets – Brusnigina juhendamisel tööd balletistuudio Lootos
1. septemril 2015. aastal ühendati Lasnamäe Gümnaasiumiga Tallinna Paekaare Gümnaasium.
2017. aastal ühines Lasnamäe Gümnaasium koostöös Tallinna linna ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga pilootprojektiga „Eesti keel selgeks.”

Direktorid:
1979–1987 V. I. Kornienko

1987–2016 А. А. Hаак

08.2016–11.2016 J. К. Beljajev

12.2016– 03.2017 М. Таlvik (direktori kohusetäitja)

13.03.2017–30.04.2023 А. А. Kante

01.05.2023-….. O. Joganson (direktori kohusetäitja)

 

 

1 сентября 1979 года была открыта Таллиннская 12 средняя школа.
Первый звонок давала ученица первого класса Майя Блиндер.
Первый выпуск состоялся в 1981 году.
В 1986 году был создан первый спортивный класс (тренеры Грабовский В. Я. и Сидоров В. В.).
26 апреля 1996 года решением Таллиннского городского собрания Таллиннская 12-я средняя школа переименована в Ласнамяэскую гимназию многопрофильного направления.
В 2002 году Таллиннским департаментом образования Ласнамяэской гимназии присвоен статус « Школа с хорошей средой обучения».
В 2003 году гимназия получила разрешение на деятельность.
С 2003 года в Ласнамяэской гимназии существует Северянинское общество, созданное С. Д. Блюхер (сейчас называется « Клуб Северянина», руководитель Т. С. Приходько).
С 2007 года учащиеся гимназии участвуют в республиканских праздниках песни и танца.
В 2007 году в гимназии начала работать хореографическая студия « Лотос»
( руководитель С. Н. Оргметс- Бруснигина).
1 сентября 2015 года Ласнамяэскую гимназию объединили с Таллиннской гимназией Паэкааре.
С 2017 года гимназия участвует в совместном проекте г. Таллинна и Министерства образования и науки по изучению эстонского языка.

Директора:
1979 – 1987 В.И. Корниенко
1987 – 2016 А.А. Хаак
08.2016 – 11.2016 Ю.К. Беляев
12.2016 – 03.2017 М. Тальвик (и.о.директора)
13.03.2017 — … А.А. Канте

Школьный музей