Lasnamäe Gümnaasium on munitsipaalkool, mis avati 1. septembril 1979. a.
2017. aasta detsembrikuu seisuga õpib Lasnamäe Gümnaasiumis 1286 õpilast. Kool töötab
ühes vahetuses.
Lasnamäe Gümnaasiumi prioriteediks on aastaid olnud õpilaste digipädevuse arendamine.
Alates 2015. aastast on koolis 5 arvutiklassi, kaks neist on keelte õppimiseks. Lasnamäe
Gümnaasium pakub oma õpilastele mitmekesist klassivälist tegevust. Koolis töötab palju
huviringe, pikapäevarühm ning on suurepärased tingimused sportimiseks. Koolil on ujula,
kaks spordisaali ja tantsusaal. Lasnamäe Gümnaasiumi rahvatantsukollektiivid osalevad Eesti
laulu- ja tantsupidudel ja võtavad igal aastal osa Tartu Vene ballist.
Alates 2010. aastast töötavad esimeses kooliastmes varajase keelekümbluse klassid, üksikutes
klassides on spordi ja tervise suund ja eestikeelse aineõpetusega klassid (oskusaineid
õpetatakse eesti keeles).
Teises ja kolmandas kooliastmes toimub õppetöö tava- ja väikeklassides, samuti töötavad
hilise keelekümbluse klassid.
Gümnaasiumis on õpilastele tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses ning on võimalus
valida mitmeid valikaineid. Gümnaasiumi astmes on lai valik võõrkeeli, lisaks inglise keelele
saab õppida ka saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt.
Alates 2017. aastast osaleb kool Tallinna linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi
pilootprogrammis „Eesti keel selgeks“, mis võimaldab arendada õpikeskkonda ning
mitmekesistada klassivälist tegevust ja läheneda eesti keele õppimisele mitteformaalselt.