Lasnamäe Gümnaasium on munitsipaalkool, mis avati 1. septembril 1979. a. 2017. aasta detsembrikuu seisuga õpib Lasnamäe Gümnaasiumis 1286 õpilast. Kool töötab ühes vahetuses.

Lasnamäe Gümnaasiumi prioriteediks on aastaid olnud õpilaste digipädevuse arendamine. 

Alates 2015. aastast on koolis 5 arvutiklassi, kaks neist on keelte õppimiseks.

Lasnamäe Gümnaasium pakub oma õpilastele mitmekesist klassivälist tegevust. Koolis töötab palju huviringe, pikapäevarühm ning on suurepärased tingimused sportimiseks. Koolil on ujula, kaks spordisaali ja tantsusaal. Lasnamäe Gümnaasiumi rahvatantsukollektiivid osalevad Eesti laulu- ja tantsupidudel ja võtavad igal aastal osa Tartu Vene ballist.

Alates 2010. aastast töötavad esimeses kooliastmes varajase keelekümbluse klassid, üksikutes klassides on spordi ja tervise suund ja eestikeelse aineõpetusega klassid (oskusaineid õpetatakse eesti keeles).

Teises ja kolmandas kooliastmes toimub õppetöö tava- ja väikeklassides, samuti töötavad hilise keelekümbluse klassid.

Gümnaasiumis on õpilastele tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses ning on võimalus valida mitmeid valikaineid. Gümnaasiumi astmes on lai valik võõrkeeli, lisaks inglise keelele saab õppida ka saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt.