Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!
Vastavalt Tallinna linnapea ja linna koolide direktorite kokkuleppele jätkatakse Tallinna koolides distantsõppega õppeaasta lõpuni (9. juuni 2020). Õppetööd kooli ruumides ei toimu. Kogu õpe jätkub distantsõppe vormis. Täpsema õppekorraldust puudutava info edastavad klassijuhatajad selle nädala lõpus / järgmise nädala alguses.
Lasnamäe Gümnaasiumi juhtkond


Уважаемые ученики и родители!
Согласно договоренности между директорами таллиннских школ и мэром города Таллинна, дистанционное обучение в таллиннских школах продолжится до конца учебного года (до 9 июня 2020 включительно). Учебной деятельности в помещениях школы не будет. Всё обучение продолжится в дистанционной форме. Более точную информацию, касающуюся учебного процесса, сообщат
классные руководители в конце этой/начале следующей недели.
Администрация Ласнамяэской гимназии