Põhimäärus

Arengukava

Õppekava (uuendamisel)

Kooli õppekava põhikooli ainekavad

Kooli õppekava gümnaasiumi kursuse kavad

Kooli kodukord

Kooli kodukord (vene keeles)

Hindamise kord

Hindamise kord (vene keeles)

Arenguvestuluste korraldamise tingimused ja kord

Vastuvõtukord

Lasnamäe Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2017/18 õ.a.

Lasnamäe Gümnaasiumi üldtööplaan 2017 õ.a.

Lasnamäe Gümnaasiumi töötasujuhend

Lasnamäe Gümnaasiumi õppenõukogu protokollid 2017/18

Koolide ruumide ja spordiväljakute üürmine

Hinna kehtestamise KK 31.08.2015 nr HA-4/46

Temaatilise riikliku järelevalve teostamise õiend

Kooli dokumendiregister

Riigihangete register

Turvalisus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Järelevalve (Piirkonna eksperti kontaktandmed: Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 5687643)