Põhimäärus

Õppekava (Avaldatud ja viimati muudetud 17.02.2020., uuendamisel)

Arengukava 2018-2022  (Avaldatud ja viimati muudetud 15.12.2017, uuendamisel)

Kooli kodukord (Avaldatud ja viimati muudetud 13.09.2017, uuendamisel)

Kooli kodukord vene keeles (Avaldatud ja viimati muudetud 13.09.2017, uuendamisel)

Hindamise kord (Avaldatud ja viimati muudetud 30.10.2022)

Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord 

Videojälgimisseadmete kasutamise kord ja käskiri

Arenguvestuluste korraldamise tingimused ja kord

Lasnamäe Gümnaasiumi töötasujuhend

Temaatilise riikliku järelevalve teostamise õiend

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 

Avalik dokumendiregister 

Riikliku järelevalve ettekirjutused/otsused (hetkel puuduvad)

Eelarvega seonduv teave

 

Muud dokumendid

Ruumide ja inventari kasutamine

 

Huviringid ja ettevalmistusrühm

 

Pikapäevarühm

 

COVID-19

 

Viimati muudetud 16.11.2023