Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;

Matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;

Matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.