Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam 
Eesti keel (kirjalik)  25. aprill 2022 16. mai 2022
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. aprill 2022 17. mai 2022
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) 28.–29. aprill; 2. mai 2022  17.–18. mai 2022
Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 2022 26. mai 2022
Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai; 9. mai 2022 26.–27. mai 2022
Matemaatika (kirjalik)  20. mai 2022 3. juuni 2022

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

Tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
 • vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021
 • vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021