Riigieksamid 2020/2021

Põhikooli lõpueksamid

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
  • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.
Tasemetööde ajad:

Riigieksamid 2020/2021

1) Eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
4) Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
5) Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.