Riigieksamid 2020/2021

 

Põhikooli lõpueksamid

1) Eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Tasemetööde ajad: