Keelekümblusklasside emadepäeva kontsert vanematele toimus 11.mail. Pildid on siin