E-mail: hoolekogu@lasgy.tln.edu.ee

Õigusakt “Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord”

Õigusakt “Lasnamäe linnaosa munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud”