Tallinna Haridusameti koolikuraator:

Krista Putrolainen, vanemspetsialist, 

tel.: 640 4973, e-post: krista.putrolainen@tallinnlv.ee

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve valdkonna nõunik:

Hille Voolaid

tel.: 735 0109, e-post: hille.voolaid@hm.ee

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve info

Päästeamet

Tööinspektsioon

Terviseamet

Põllumajandus- ja Toiduamet

Andmekaitse Inspektsioon

Keeleamet

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet

Keskkonnaamet