Olulised tähtajad kooli astumisel 1-4. aprill eelvestlused gümnaasiumi sisseastujatega (LG 9.klasside õpilastele). 22.06, 25.06 juuni dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 9.00 – 16.00.

22.06.2020 kell 10.00 – matemaatika tasemetest ja kell 11.00 eesti keele tasemetest (jätkub ka dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 10.00 – 16.00).

25.06.2020 kell 10.00 – matemaatika tasemetest  ja kell 11.00 eesti keele tasemetest (teised koolid), inglise keel — LG õpilased.

26.06.2020 vastuvõetavate õppijate nimekirja avalikustamine.

 

Klasside komplekteerimine toimub augustis.

Lasnamäe Gümnaasiumis on gümnaasiumiastmes tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses. Kümnendas klassis vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. 10. klassis on õppijatel võimalik valida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on võimalik õppida saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt. Matemaatika õppimine toimub tasemerühmades.

Üheteistkümnendas ja kaheteistkümnendas klassis on õppijatele tagatud valikuvõimalused valikainete valimisel erinevatest valdkondadest – üldained, loodus-ja täppisained ning sotsiaalained. Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame eelnevalt läbiräägitud mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.

Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord.