Maailm meie ümber muutub pidevalt ning muutuma peab ka kool.

Lastel võib hakata kaduma õpihuvi ja õpirõõm, et seda vältida ongi vaja viia kooli ellu muudatused: kriidist, tahvlist ja koolipingist enam ei piisa.

Lapsed tahavad õppida teisiti ja õpetajad peavad  neid selles toetama ja ka ise  muutuma. Algkoolis on heaks praktikaks saanud tundide läbiviimine väljaspool kooli: kooliõu, muuseum, loomaaed, teater, raamatukogu, spordikeskus, ekskursioon, koostunnid Liikuri Lasteaia lastega jne.

Selles kogumikus on materjal, mis näitab MÕK-i ellu viimise praktikat Lasnamäe Gümnaasiumi algkoolis.

MÕK-i rakendamine õppe –  ja klassivälise töö kaudu
Lasnamäe Gümnaasiumi algkool  2017/2018. õa