E-õpilaspileti kadumisel või rikkumisel on õpilane või tema lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel tellima uue õpilaspileti.

Õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuta. Õpilaspileti saab kätte sekretari juurest.

Kui te soovite tellida uue õpilaspileti, palun laadige alla antud taotlus, täidke ja saatke digitaalselt alkirjustatud fail meilile: lasgy@lasgy.tln.edu.ee

Juhul, kui te soovite vahetada oma fotot õpilaspiletil, siis palun saatke ka uus foto koos täidetud taotlusega.

Taotlus.

 

В случае утери или повреждения ученического билета ученик или его родители обязаны как можно скорее заказать новый ученический билет.

Выдача дубликата осуществляется бесплатно. Карту можно забрать у секретаря.

Если вы желаете заказать новый ученический, пожалуйста скачайте данное заявление, заполните и отправьте дигитально подписанный файл на почту: lasgy@lasgy.tln.edu.ee

Если вы хотите поменять свою фотографию на ученическом, пожалуйста пришлите новую фотографию вместе с заполненным заявлением.

Заявление.