Lähtudes Lasnamäe Gümnaasiumi arengukavast on 2021/2022. õppeaasta prioriteeteesmärgid sõnastatud tulemustena:

  • Eesti keele ja eestikeelse aineõppe kvaliteedi paranenud kõikides kooliastmetes;
  • Õppijakeskne ja koostöine lähenemine  õppeprotsessile on realiseeritud läbi koostöise õpetamise mudeli; 
  • Koolipere liikumine (sh valmistumine XIII noorte laulu- ja tantsupeoks) ja koolisport avaldab positiivset mõju koolipere emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele;
  • Õppimist toetav hindamismudel motiveerib õpilasi saavutama häid õpitulemusi.