Lasnamäe Gümnaasiumi 2022/2023. õppeaasta prioriteeteesmärgid on järgmised:

  • Lasnamäe Gümnaasium on roheline kool, kus edendatakse ja väärtustatakse  jätkusuutlikku ja keskkonnast lugupidavat mõtteviisi;
  • Eestikeelses aineõppes kasutatakse tõhusamalt lõimitud aine- ja keeleõppe meetodeid;
  • Lasnamäe Gümnaasium on hooliv ja sõbralik õpikeskkond kogu kooliperele;
  • Õppijakeskne ja koostöine lähenemine  õppeprotsessile on realiseeritud läbi koostöise õpetamismudeli;
  • Lasnamäe Gümnaasiumi kollektiivid võtavad osa Eesti Laulu- ja Tantsupeost.