2023/2024. õppeaasta

 

Toimumise päev: 18.12.2023

ÕN koosoleku protokoll 22.12.2023 nr 1-3.2/13

Päevakord:
1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
2. Kooli 1.trimestri õppetöö tulemuste läbiarutamine 


Toimumise päev – 27.11.2023

04.12.2023 nr 1-3.2/12

Päevakord:
1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 
Otsus: Rakendada koduõppe.
 

Toimumise päev – 09.10.2023

06.10.2023 nr 1-3.2/8

1. Õppenõukogu otsuse 30.08.2021, nr 1-6/6/2021 osaline kehtetuks tunnistamine ja uue otsuse vastuvõtmine.
2. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 

Toimumise päev – 03.11.2023

10.10.2023 nr 1-3.2/9

1.Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuse kohta.
 

Toimumise päev – 14.11.2023

14.11.2023 nr 1-3.2/10

1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine


Toimumise päev – 09.10.2023

ÕN koosoleku protokoll 10.09.2023 1-3.2/9

1.Õppenõukogu otsuse 30.08.2021, nr 1-6/6/2021 osaline kehtetuks tunnistamine ja uue otsuse vastuvõtmine
2. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu


Toimumise päev – 04.09.2023

ÕN koosoleku protokoll 11.09.2023 1-3.2/7

Kinnitatud päevakord
1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
3. Õppenõukogu esimehe valimine
4. Õppenõukogu aseesimehe valimine
5. Õppenõukogu sekretäri valimine
6. Üldtööplaani kinnitamine
7. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta

 

2022/2023. õppeaasta

 

31.08.2023   *REG NR: 1-3.2/6

1.Õpilaste  järgmisse klassi üleviimine
2.Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta

22.06.2023   *REG NR: 1-3.2/5

1.Põhikooli lõpetamine
2.Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

15.06.2023   *REG NR: 1-3.2/4

Õppenõukogu päevakord:
1.Õpilaste  järgmisse klassi üleviimine
2.Põhikooli lõpetamine
3.Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
4.Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
5.Gümnaasiumi lõpetamine
6.Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine
7.Õpilase tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
8.Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

06.06.2023 kk nr 1-3.2/3

Kinnitatud päevakord
1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine põhikoolis
3. Gümnaasiumiastme õpilastele tugisüsteemi rakendamine
4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
5. Õppetöö tulemuste arutamine


08.05.2023   *REG NR: 1-3.2/2

1. Õppenõukogu esimehe valimine

20.04.2023   *REG NR: 1-3.2/1

1. Õpilastele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

05.12.2022   *REG NR: 1-3.2/22/12

1. Õpilaste käitumise ja õppeedukuse arutamine 

29.09.2022   *REG NR: 1-3.2/22/9

1.Õpilase  järgmisse klassi üleviimine

05.09.2022   *REG NR: 1-3.2/22/8

1.Õppenõukogu esimehe valimine


2021/2022. õppeaasta

 

30.08.2022, nr 1-3.2/7

Kinnitatud päevakord

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

3. 2021.–2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine


16.06.2022 nr 1-3.2/6

Kinnitatud päevakord

1.    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

2.    Põhikooli lõpetamine

3.    Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

4.    Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

5.    Gümnaasiumi lõpetamine

6.    Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine

7.    Õpilase tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga

8.    Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

9.    Õpilase tunnustamine kiituskirjaga

10.  Gümnaasiumiastme õpilastele tugisüsteemi rakendamine


13.06.2022 nr 1-3.2/5

Kinnitatud päevakord

1.      Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

2.      Kooli kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine


03.06.2022 nr 1-3.2/4

Kinnitatud päevakord

1. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine põhikoolis

2. Gümnaasiumiastme õpilastele tugisüsteemi rakendamine

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

4. Õppetöö tulemuste arutamine


28.02.2022 nr 1-3.2/3

Kinnitatud päevakord

 1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta

27.10.2021 nr 1-6/9/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta
 3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

18.10.2021 nr 1-6/8/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilaste käitumise arutamine

3.09.2021 nr 1-6/7/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asendaja valimine
 4. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 5. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine
 6. Üldtööplaani kinnitamine
 7. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta


 

2020/2021. õppeaasta

 

30.08.2021 nr 1-6/6/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilastejärgmisse klassi üleviimine
 2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 3. 2020.–2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine

18.06.2021 nr 1-6/5/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Põhikooli lõpetamine
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
 3. Õppenõukogu otsuse tühistamine õpilase tunnustamise kohta kiitusega põhikooli lõputunnistusel

14.06.2021 nr 1-6/4/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilaste  järgmisse klassi üleviimine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine
 6. Õpilase tunnustamine kuldmedaliga
 7. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 8. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

02.06.2021 nr 1-6/3/2021

Kinnitatud päevakord

 1. 1. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine põhikoolis
 2. Gümnaasiumiastme õpilastele tugisüsteemi rakendamine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

26.04.2021 nr 1-6/2/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Hinde parandamine seoses gümnaasiumi lõpetamisega 2020/2021.õppeaastal

08.01.2021 nr 1-6/1/2021

Kinnitatud päevakord

 1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 3. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine
 4. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine

19.10.2020 nr 1-6/2/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu

02.09.2020 ÕN protokoll 1-6/1/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri ja sekretäri asendaja valimine
 4. Üldtööplaani kinnitamine
 5. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 6. Lasnamäe Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaani läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta


2019/2020. õppeaasta

26.08.2020 nr 1-6/7/2020

 Kinnitatud päevakord

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 2. 2019.–2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine

18.06.2020 nr 1-6/6/2020

Kinnitatud päevakord

 1.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 3. Gümnaasiumiastme õpilastele tugisüsteemi rakendamine
 4. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine

11.06.2020 nr 1-6/5/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine
 6. Õpilase tunnustamine kuldmedaliga
 7. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 8. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

28.05.2020 nr 1-6/4/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine põhikoolis
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine gümnaasiumis

7.05.2020 nr 1-6/3/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Gümnaasiumi lõpetamise tingimuste muutmine 2019/2020. õppeaastal

30.04.2020 nr 1-6/2/2020

Kinnitatud päevakord

 1. Hinnete parandamine ja välja panemine seoses põhikooli lõpetamisega õppeaastal 2019/2020.

20.09.2019 pr nr 1-3/1

Kinnitatud päevakord

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õpetajate esindajate valimine kooli hoolekogusse
 3. Kollektiivi usaldusisiku valimine
 4. Lasnamäe Gümnaasiumi üldtööplaani 2019/2020 kinnitamine
 5. Individuaalse õppekava järgi õppivate õpilaste ja koduõppel olevate õpilaste nimekirja kinnitamine
 6. Uurimis- ja loovtööde ajakava tutvustamine
 7. Gümnaasiumi uus tunniarvestussüsteem