Lasnamäe Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2019/2020
 1. Pikapäevarühm on ainult 1.-2. klassi õpilastele, kelle vanemad kirjutasid avaldused hiljemalt 5.septembriks 2019.
 2. Pikapäevarühm töötab tööpäeviti kella 12.00 kuni 17.00, kokku 5 tundi tööpäevas.
 3. Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakorrale.
 4. Riiklikel pühadel, spordi- ja ekskursioonipäevadel ning koolivaheajal pikapäevarühm ei tööta.
 5. Pikapäevarühm on tasuline: 1tund – 1.15eurot, lõunasöök – 1.34 eurot. Vanematega sõlmitakse leping.
 6. Laps võib lahkuda rühmast ainult vanematega või vanemate loal teiste perekonnaliikmetega.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale   10.05.2019 nr.HA -4/32 on alates 1.09.19 pikapäevarühma ühe tunni maksumuseks 1,15 eurot.

Ajakava:

12.00 — 13.25 Organiseeritud tegevus, Muusikatund
13.30 — 14.30 Lõunasöök
14.30 — 14.50 Vahetund-puhkus
14.50 — 15.50 Koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus
16.00 — 16.40 Organiseeritud tegevus, Liikumismängud õues (Puhkus)
16.40 – 17.00 Koduste ülesannete täitmine, vaba aja sisustamine, õpilaste saatmine koju

 

Работа группы продлённого дня
 1. Группа продлённого дня формируется из учащихся 1-2 классов на основании заявления родителей, предоставленных до 05.09.19.
 2. Группа работает с 12.00 до 17.00.
 3. Работа группы осуществляется согласно плану работы.
 4. В государственные праздники, во время проведения спортивных и экскурсионных дней, а также на каникулах группа не работает.
 5. Группа платная: 1 час – 1.15 евро, стоимость обеда – 1.34 евро.
  С родителями заключается письменный договор.
 6. Ребёнка забирает из школы родитель, сообщив воспитателю или по договорённости с родителями, кто-то из членов семьи.