2019. aasta oktoobris liitus Lasnamäe Gümnaasium Rohelise Kooli programmiga.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-Schools Global. Eestis koordineerib programmi tegevusi Tartu loodusmaja. Eestis on programmiga liitunud üle 200 haridusasutust.

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse.

Töörühma juhid: Julia Merkulova ja Galina Sirjak.

Info Rohelise kooli tegevuse kohta on leitav meie LEHEL.

 

В октябре 2019 года Ласнамяэская гимназия присоединилась к программе Roheline kool, которая является частью программы экологического образования Eco-Schools Global.

В Эстонии деятельность программы Roheline kool координирует Тартуский дом природы. К программе присоединились более 200 образовательных учреждений Эстонии.

Программа Roheline kool привносит в ежедневную деятельность школ оберегающее окружающую среду мышление и помогает применять это мышление системно и целостно. Это помогает в формировании ответственной, оберегающей и ценящей окружающую среду молодежи. В программу вовлечены все – ученики, учителя, персонал школы и родители.

Целью программы является помощь детям и молодежи развиваться думая о будущих поколениях и окружающей среде. Сегодняшние школьники решают будущее нашего мира и то, как будут использоваться природные богатства Земли.

Руководители рабочей группы: Юлия Меркулова и Галина Сиряк.

Информация о деятельности Roheline kool есть на нашей СТРАНИЦЕ.