Teenuste loetelu ja ühe tunni (60 min) hind:

Üldkasutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri:

TH käskkiri 19.11.2013 HA-4/61