Tervise nõukogu koosseis:

1)   Olga Kolodi, õpetaja – terviseedenduse esimees

2)   Tamara Virtmaa, kooliõde

3)   Nadežda Larionova, õpetaja

4)   Valentina Rjabtseva, õpetaja

5)   Mihhail Kolesnikov, õpetaja

6)   Anžela Vazikka, õpetaja

7)   Anna Skrebkova, logopeed

Eesmärgid:
  • Tõsta koolipere tervisealast teadlikkust
  • Tutvustada ja propageerida õpilastele kooliväliseid tervisealaseid üritusi ja tegevusi
  • Tegeleda õpilaste väärtuskasvatusega
  • Tervisliku toitumise reklaamimine ja juurutamine
  • Luua turvaline keskkond õppimiseks ja töötamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste omandamiseks.

Terviseedenduse tegevuskava 2021-2022