Tervise nõukogu koosseis:
 1. Andrei Kante — esimees, direktor
 2. Olga Kolodi e-post: o.kolodi@lasgy.tln.edu.ee– tervise nõukogu koordinaator, inglise keele õpetaja
 3. Tamara Virtmaa – kooli medõde
 4. Natalja Noskova – sotsiaaltöötaja
 5. Anna Skrebkova – õpiabirühma õpetaja
 6. Valentina Rjabtseva, algkooliõpetaja
 7. Ljudmilla Stjopkina – kehalise kasvatuse õpetaja
 8. Lesya Luzina – inimeseõpetuse õpetaja
Eesmärgid:
 • Tõsta koolipere tervisealast teadlikkust
 • Tutvustada ja propageerida õpilastele kooliväliseid tervisealaseid üritusi ja tegevusi
 • Tegeleda õpilaste väärtuskasvatusega
 • Tervisliku toitumise reklaamimine ja juurutamine
 • Luua turvaline keskkond õppimiseks ja töötamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste omandamiseks.

Lasnamäe Gümnaasiumi terviseedenduse plaan